การทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน
ในการเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ระบบยืนยันสิทธิ์และชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา

***วันเวลายืนยันสิทธิ์***
ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 เดือน ม.ค. 2567 16:00 น.
ถึงวันศุกร์ ที่ 19 เดือน ม.ค. 2567 15:00 น.
VDO การเข้าใช้งาน คู่มือการเข้าใช้งาน คำถามที่พบบ่อย