การทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน
ในการเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 ระบบรับสมัครทดสอบฯ ออนไลน์ ***วันเวลายื่นสมัครผ่านระบบ***
ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 เดือน มิ.ย. 2567 13:00 น.
ถึงวันอาทิตย์ ที่ 30 เดือน มิ.ย. 2567 22:00 น.
VDO การเข้าใช้งาน คู่มือการเข้าใช้งาน คำถามที่พบบ่อย