การทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน
ในการเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบรับสมัครทดสอบฯ ออนไลน์
VDO การเข้าใช้งาน คู่มือการเข้าใช้งาน คำถามที่พบบ่อย
3.239.6.58